Coupon Code: 14360 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Hangzhou Foulu Village profile

2019/2/16 20:55:53
Hangzhou Foulu Village is 20 kilometers to Hangzhou and 90 minutes' driving to Hongqiao Airport.
It offers various rooms, each equipped with LCD TV, safe box and broadband internet access.
Author:管理员

Hangzhou Yuquan Hotel traffic info

Business zone:West Lake Scenic Area and Lingyin Resort
Area:xihuqu
Address:Zhejiang · hangzhou · xihuqu - No. 138 Yugu Road, Xihu District, Hangzhou, China